04 tháng 3, 2015

Ảnh Kỷ niệm

             Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân tại buổi lễ ăn hỏi cháu
             ngoại Nguyễn Ngọc Anh (28/2/2015 tức 10 tháng giêng năm Ất Mùi)