04 tháng 3, 2015

Ảnh tư liệu

            Ông bà Duy Yên & Kim Vân với 2 cháu Ngọc Anh & Duy Thành
            (28-2-2015 tức 10 tháng giêng Ất Mùi)