04 tháng 3, 2015

Ảnh tư liệu

          Đoàn Kim Vân (đứng giữa quàng khăn) chụp ảnh chung cùng anh em con cháu
          trong ngày lễ ăn hỏi của cháu Ngọc Anh (28-2-2015 tức 10-1-Ất Mùi).