06 tháng 3, 2015

Ảnh tư liệu

          Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân cùng vợ chồng  ông Minh tại Ngày thơ Việt Nam
          5- 3- 2015 tức 15 tháng giêng năm Ất Mùi tổ chức ở Văn miếu - Hà Nội.
                          (từ trái sang phải Ông Minh, ông Yên, bà Vân, bà Minh)