18 tháng 3, 2015

BÂNG KHUÂNG

                                                                       Ảnh Internet

                           BÂNG KHUÂNG

                     Sông Hương một dải xanh trong
                     Sầu riêng ẩn chứa trong lòng thi nhân
                     Cầm ca một kiếp trầm luân
                     Gieo vào dòng nước âm thầm trôi xuôi.

                           Chiều Sông Hương (2014)
                        
                                 Đoàn Kim Vân