04 tháng 3, 2015

Ảnh tư liệu

          Hai bố con Nguyễn Duy Yên & Nguyễn Thị Thúy trong ngày lễ ăn hỏi  cháu
          Ngọc Anh (28-2-2015 tức 10 tháng giêng năm Ất Mùi).