Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Ảnh tư liệu

              Hai mẹ con Đoàn Kim Vân & Nguyễn Thị Thúy tại lễ ăn hỏi cháu Ngọc Anh
             (28-2-2015 tức 10 tháng giêng năm Ất Mùi).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét