04 tháng 3, 2015

Ảnh tư liệu

        Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm cùng chị em trong gia đình
         vào ngày lễ ăn hỏi cháu Ngọc Anh (10-1-Ất Mùi).