22 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

              Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân vui chung cùng các cháu trong
             đoàn ca , múa, nhạc  học sinh trường tiểu học xã Thụy Lôi tới
             biểu diễn trong đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám
            cưới kim cương  của ông bà Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại
            quê nhà đêm 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.