15 tháng 5, 2015

Lễ mừng...

                Vợ chồng Duy Yên&Kim Vân ngồi thư giãn tại vườn nhà trong ngày lễ
                đám cưới Kim cương (17-4-2015 tức 29-2-Ất Mùi).