15 tháng 5, 2015

Đêm ca nhạc

              Vợ chồng Duy Yên&Kim Vân trong đêm ca nhạc chúc mừng đám cưới
              Kim Cương (1955-2015) tại quê nhà ngày 17-4-2015 (29-2AAts Mùi)