15 tháng 5, 2015

Lễ mừng...

           Đoàn Kim Vân trong ngày lễ mừng thọ và đám cưới Kim cương(1955-2015)
          tổ chức tại quê nhà 17-2-2015 tức 29-2 Ất Mùi.