15 tháng 5, 2015

             Hai cô cháu trong ngày lễ chúc mừng thọ và đám cưới Kim cương tổ chức tại
            quê nhà 17-2-2015 (29-2-Ất Mùi.(Ảnh Kim Vân và cháu Mỹ Dung)