15 tháng 5, 2015

Lễ chúc thọ

        Hai cô cháu trong ngày lễ chúc thọ và đám cưới kim cương tổ chức tại quê
       nhà 17-4-2015 tức 29-2-Ất Mùi. Ảnh Kim Vân và cháu Mỹ Dung)