15 tháng 5, 2015

Lễ chuc mừng...

         Đoàn Kim Vân đón khách đến chúc mừng thọ và đám cưới vàng của vợ
        chồng Duy Yên&Kim Vân.(!7-4-2015).