15 tháng 5, 2015

Lễ chúc mừng...

          Gia đình ra đón đoàn tới mừng lễ mừng thọ và đám cưới vàng của vợ chồng
          Duy Yên & Kim Vân tổ chúc tại quê nhà 17-4-2015 tức 29-2 Ất Mùi.