15 tháng 5, 2015

Lễ chúc mừng...

          Vợ chồng Duy Yên&Kim Vân ngồi tiếp khách ở phòng khách trong dịp lễ mừng
         thọ và đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà 17-4-2015 tức 29-2-Ất Mùi.