15 tháng 5, 2015

Lễ mừng...

    Vợ chồng Duy Yên&Kim Vân cùng cô em gái Xuân Quỳ tiếp khách đến mừng thọ và
    đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.