15 tháng 5, 2015

Lễ mừng...

 Vợ chồng duy Yên&Kim Vân tiếp đoàn cựu chiến binh Hà nội đến chúc mừng thọ và
 đám cưới kim cương tổ chức tại quê hương 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.