10 tháng 5, 2015

Thơ bạn tặng

                                                                        Ảnh Internet

TÂM SỰ LÀM THƠ

Kính tặng hai nhà thơ : Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân
nhân kỷ niệm 60 năm ngày cưới của 2 bạn (1955- 2015).
                             -------------------

Làm thơ mà chẳng biết ngâm
Nhưng sao thơ vẫn nâng tầm chí trai
Mùa vui có suối thơ dài
Gặp khi hạn, úng thơ đòi xung phong
Cuộc đời gặp lúc gian truân
Thơ khuyên, thơ bảo, bao lần cùng ta
Thơ là gươm súng xông pha
Thơ là chim hót là hoa cho đời
Ta yêu mình lắm thơ ơi
Có thơ là cả cuộc đời có xuân.

Hưng Yên 17-4-2015

Phan Văn Đà- PCN CLB Văn nghệ sĩ xứ Đoài  Tp Hà nội