10 tháng 5, 2015

Thơ dịch

                                                                       Ảnh Internet

EUX

Jean Marcenac

Quand ils agrafent leur manteau
Un vent froid passé dans nos salles
Quand ils bouclent leur ceinturon
Tintent les clés des nos prisons
Quand ils ont claqué les talons
Nos yeux se baissent sur la honte
Il n'est de pur entre eux et nous
Que cette main qui les menace.

DỊCH NGHĨA

Khi chúng nó cài áo choàng
Gió lạnh ùa vào phòng chúng tôi
Khi chúng thắt thắt lưng
Khóa ngục kêu lách cách
Khi chúng quay gót đi
Mắt ta nhìn xấu hổ
Cái trong sạch giữa ta và chúng
Là bàn tay ta trừng trị chúng mà thôi.

DỊCH THƠ

Khi bọn họ khoác áo choàng cài lại
Phòng chúng tôi gió lạnh thổi ùa vào
Khi bọn họ mang dây lưng thắt lại
Khóa ngục kêu vang lạch cạch lao xao
Khi bọn họ đi bàn chân quay gót
Cúi mặt ta nhìn xấu hổ biết bao
Trong sạch nhất giữa ta và bọn chúng
Trị thẳng tay chẳng thể khác được đâu.

Người dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (5-2015)