10 tháng 5, 2015

Thơ dịch

                                                              Ảnh Internet

LOUIS ARAGON (1897-1982)

Mon parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire
Je the savais plus rien de ce qu'un enfant sait
 Que mon sang fut si rouge et mon coeur fut francais
Je savais seulement que la nuit estait noire
Mon parrti m'a rendu mes yeux et ma mémoire

Mon parti m'a rendu le sens de l' épopée
Je vois Jeanne filer Roland sonner le cor
C'est le temps de héros qui rennait au Veccors
Les plus simples des mots font le bruit des épées
Mon Parti m'a rendu le sens de l'épopée

Mon Parti m'a rendu les couleurs de la France
Mon Parti, mon Parti merci de tes lecons
Et depuis ce temps la tout me vient en chansons
La colère et l'amour la joie et souffrance
Mon parti m'a rendu les couleurs de la France.

DỊCH NGHĨA
LOUIS ARAGON (1897-1982)
Nhà thơ viết tặng Đảng của mình

Đảng đã cho tôi những con mắt và trí nhớ của tôi
Tôi không biết gì như đứa trẻ thơ
Máu tôi đỏ và trái tim người Pháp
Tôi chỉ biết đêm là đen tối
Đảng đã cho tôi những con mắt và trí nhớ của tôi

Đảng đã cho tôi hiểu ý nghĩa của sự nghiệp anh hùng
Tôi thấy nàng Jeanne se sợi Roland thổi tù và
Đó là thời gian của những anh hùng sống lại ở Vec-co
Những tiếng đơn giản làm nên những tiếng gươm khua
Đảng cho tôi hiểu ý nghĩa của sự nghiệp anh hùng

Đảng đã cho tôi những sắc màu của nước Pháp
Đảng ta, Đảng ta cám ơn những bài học của Người
Và từ thời gian đó, tất cả đến với tôi bằng tiếng hát
Lòng căm giận, tình yêu, niềm vui và nỗi đau khổ
Đảng đã cho tôi những sắc máu của nước Pháp

DỊCH THƠ

Louis Aragon (1897-1982)

Nhà thơ tặng Đảng của mình 

Đảng cho tôi trí khôn tầm nhìn của mắt
Từ trẻ thơ ngây tôi chưa hiểu biết gì
Tôi chỉ biết đêm trời đen tối diệu kỳ
Mang trong mình máu đỏ trái tim người Pháp
Đảng cho tôi trí khôn tầm nhìn của mắt

Đảng cho tôi ý nghĩa sự nghiệp anh hùng
Nàng Jeanne thợ dệt, chàng Roland kèn vang dội
Sống lại một thời anh hùng Veccor sôi nổi
Giản di thôi mà gươm sắc bén vô cùng
Đảng cho tôi ý nghĩa sự nghiệp anh hùng

Đảng cho tôi biết những sắc màu nước Pháp
Đảng của tôi cám ơn bài học của Người
Từ ấy với tôi là tiếng hát vui tươi
Biết căm giận, tình yêu, niềm vui,đau khổ
Đảng cho tôi biết những sắc màu nước Pháp.

Người dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (5-2015)