14 tháng 5, 2015

Thư chúc mừng

                                                        Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân

MỪNG LỄ KIM HÔN

Của anh, chị Duy Yên & Kim Vân

Chúc mừng anh chị lễ kim cương
Uyên ương quyến luyến trọn yêu thương
Sắt cầm hòa hợp duyên tơ tóc
Sáu chục xuân thu vẹn lửa hương
Tài đức vẹn toàn thơm nức tiếng
Hậu duệ trông vào để noi gương
Phu thê đan kết duyên thi tứ
Một cặp Quỳnh hoa nở ngát hương.

     California USA 17-4-2015
          Nguyễn Ngọc Hoàn