16 tháng 6, 2015

Tâm sự...

                                                                         Ảnh Internet


TÂM SỰ TUỔI TÁM MƯƠI


Lẽo đẽo theo nhau khắp nẻo đường
Tình già sâu đậm mấy yêu thương
Trời cho tai mắt còn nguyên vẹn
Thế sự cầm lòng chẳng vấn vương

Không còn bận bịu với lo âu
Tóc trắng điểm tô phủ mái đầu
Mỏi cánh chim bay yên phận nghỉ
Xót đời lắm cảnh nghĩ mà đau !

Tám mươi mơ tưởng hãy còn xuân
Con cháu ngày thêm khôn lớn dần
Chồng vợ sống chung tròn một kiếp
Đời vui cập bến bớt gian truân

Ôn lại bước đường đã trải qua
Thời gian tô điểm nét xuân già
Non sông một dải còn lưu luyến
Sớm tối tang tình ta với ta.

                   6-2015

             Đoàn Kim Vân