02 tháng 6, 2015

Thi đàn VN

       Giám đốc Thi đàn VN tặng hoa nhà thơ Đoàn Kim Vân trong buổi giao lưu thơ do
      Thi đàn việt Nam tổ chức (2- 2015).