02 tháng 6, 2015

Thi đàn VN

Giám đốc Thi đàn VN (bên trái ảnh) tặng hoa cho vợ chồng nhà thơ Duy Yên&Kim Vân
và nhà thơ Xuân Quỳ ,kết thúc buổi hội thảo thơ của Thi đàn VN.