Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Thi đàn VN

         Hình ảnh Duy Yên-Kim Vân - Xuân Quỳ trong buổi hội thảo thơ của Thi đàn VN.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét