02 tháng 6, 2015

Thi dàn VN

         Duy Yên & Kim Vân & Xuân Quỳ chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Thi đàn VN.