02 tháng 6, 2015

Thi đàn Việt nam

           Vợ chồng nhà thơ Duy Yên&Kim Vân và nhà thơ Xuân Quỳ là em gái
          nhà thơ Đoàn Kim Vân trong buổi hội thảo thơ của Thi đàn Việt nam.