26 tháng 7, 2015

Ảnh tư liệu

             Nhà thơ Nguyễn Duy Yên ở tuổi 85  (Xuân năm 2015 - Ất Mùi)