20 tháng 7, 2015                                                                      Ảnh Internet

ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ   (Đại hôi Nhà Văn khóa IX)
                                                                                       9-11 tháng 7 năm 2015

Ngồi buồn thầm nghĩ chuyện làng Văn
Lắm nỗi truân chuyên nhuốm bụi trần
Bên lề Đại hội bao nhiêu chuyện
Bụng thì bảo dạ cứ lăn tăn

Cơ cấu chấp hành chỉ sáu thôi
Bảng vàng nam đoạt vắng hoa khôi
Nhân tài đất Việt đi đâu cả
Sao để Bắc Hà độc chiếm ngôi?

Điểm danh kha khá người cao tuổi
Lớp trẻ xem chừng dễ bỏ rơi
Xếp hạng Hội Văn hàng đệ nhất
Chen nhau nhập Hội toát mồ hôi

Tôi người ngoại đạo góp đôi lời
Hội nghiệp văn chương chẳng phải chơi
Văn học dựng xây nền đất nước
Mở mang trí thức rạng muôn đời.

                 Tháng 7 năm 2015  
            Nguyễn Duy Yên