16 tháng 12, 2015

Hai mẹ con (dự lễ ăn hỏi của cháu Trọng)

 Hai mẹ con Đoàn Kim Vân & Nguyễn Kim Thúy trong buổi lễ ăn hỏi của cháu Trong.
   (27-11-2015 / 16-10 Ất Mùi)