16 tháng 12, 2015

Hai bố con.(27-11-2015)

Hai bố con Nguyễn Duy Yên & Nguyễn Kim Thúy, trong ngày lễ ăn hỏi của cháu Trọng