16 tháng 12, 2015

Hai mẹ con.

    Trái sang phải : Hai mẹ con Đoàn Kim Vân và Nguyễn Kim Thúy (27-11-2015)