16 tháng 12, 2015

Hai chị em (Lễ ăn hỏi cưới cháu Trọng)

             Trái sang phải : Nguyễn Thị Thúy - Nguyễn Thị Phương (27-11- 2015)