16 tháng 12, 2015

Hai chị em.

              Trái sang phải : Kim Thúy & Thúy Nga (27-11-2015/16-10-Ất Mùi)