16 tháng 12, 2015

HÌNH ẢNH ĐÁM CƯỚI HAI CHAUSTRONGJ & DIỆU LINH

  Trái sang phải :Phiến, Trọng, Thúy, Phương, Nga, Long (27-12-2015)