16 tháng 12, 2015

Chị em trong ngày vui của cháu Trọng.

Trái sang phải: Bạn Thúy, Thúy, Phương , Nga (27-11-2015 / 16-10 ất Mùi)