16 tháng 12, 2015

Ngày vui của cháu Trọng

 Từ trái sang phải :Thúy, Trọng, Diệu Linh, Phương, Lựu (27-11-2015 / 16-10 Ất Mùi)