16 tháng 12, 2015

Dự đám cưới cháu Trọng

 Từ trái sang phải : Vân Anh,  Mai Hồng, Trọng, Kim Thúy, Kim Cúc, (27-11-2015)