16 tháng 12, 2015

Lễ ăn hỏi(cưới cháu Trọng)

Trái sang phải: Long, Phiến, Trọng, Thúy, Phương, Lựu, Bạn, Tuấn, Nga (27-11-2015)