16 tháng 12, 2015

Dự lễ ăn hỏi cưới cháu Trọng.

Trái sang phải : Phiến, Thúy, Trọng, Kim Vân, Duy Yên (27-11-2015 / 16-10- Ất Mùi)