03 tháng 1, 2016

Duy Yên dự Hội nghị CCB

            Duy Yên (ngồi giữa) dự Hội nghị CCB ở Thanh Xuân - Hà nội
                                             (29 - 11 - 2015)