03 tháng 1, 2016

Duy Yên dự Hội ngị CCB

    DUY YÊN(Đứng thứ 4 tứ trái sang) dự Hội nghị CCB ở Thanh xuân - Hà nội
                                               (29-11-2015)