03 tháng 1, 2016

Duy Yên dự Hội nghị CCB


 Duy Yên ( đứng hàng 4 từ trái sang) dự Hội nghị CCB ở Thanh Xuân - Hà Nội
                                        (29-11-2015)