03 tháng 1, 2016

DUY YÊN dự Hội nghị CCB

   Duy Yên (ngồi hàng 3 từ trái sang) dự Hội nghị CCB ở Thanh Xuân - Hà nội
                                                (29 - 11 - 2015)