15 tháng 3, 2016

Chuyện đời - Chuyện thơ.


Chuyện đời - Chuyện thơ của vợ chồng hai nhà thơ Duy Yên & Kim Vân.
VOV phát sóng  21-2-2016 (14 - 01 năm Bính Thân).