19 tháng 3, 2016

Gạc-Ma bất tử

                                                                      Ảnh Internet

GẠC-MA BẤT TỬ

Biển trời,đảo đá ,nắng vàng
Gạc-Ma chìm nổi dưới làn sóng xanh
Sáu tư(64)chiến sĩ hy sinh
Quyết tâm giữ đảo vẹn tình nước non
Trận tiền một mất một còn
Diệt quân bành trướng sắt son lời thề
Trường Sa tiếng gọi hồn quê
Đảo chìm đảo nổi bốn bề vây quanh
Chính danh của nước Nam mình
Giặc Tàu đánh chiếm còn tình nghĩa chi
Gạc-Ma trận đánh thần kỳ
Lá cà giáp mặt sợ gì chúng đâu
Cậy quân đông với nhiều tầu
Khí tài hùng mạnh biển sâu tung hoành
Quân ta lực lượng mỏng manh
Hiên ngang chiến đấu vòng quanh lá cờ
Biết sức mình chẳng ngang cơ
Chết cho Tổ quốc bao giờ dám quên
Sao vàng cờ đỏ hiện lên
Tung bay cắm mốc ghi tên đảo nhà
Gac-Ma hai tám(28) năm qua
Dù quân giặc chiếm sao mà lãng quên
Trận đồ đã được ghi tên
Máu xương liệt sĩ nên trang sử vàng
Biển Đông nổi sóng gầm vang
Mưu toan lấn biển ngày càng thêm sâu
Căm thù giặc đã từ lâu
Dân Nam đâu chịu cúi đầu làm ngơ
Biển xanh phân định cõi bờ
Cớ sao bành trướng lại vơ vào mình?
Ở sao có nghĩa có tình
Bạn thù ranh giới phân minh rõ ràng.

Đoàn Kim Vân
(3-2016)
*Quân xâm lươc Tàu chiếm đảo Gạc-Ma của Việt Nam
14-3-1988.