28 tháng 3, 2016

Đi hội...

                                                                       Ảnh Internet

ĐI HỘI CHÙA HƯƠNG

Tháng giêng chảy hội chùa Hương
Theo dòng suối Yến dọc đường còn xa
Thuyền chèo xuôi ngược vào ra
Trước tiên ta hãy rẽ qua chùa Trình
Trời cao gió lộng mây xanh
Động Tiên đệ nhất nước mình nơi đây
Trẻ già trai gái mê say
Rủ nhau đi hội cầu may cho đời
Leo từng bậc đá chơi vơi
Rừng mơ nằm dưới núi đồi chênh vênh
Vừa leo dốc miệng tụng kinh
Tới chùa vẫn thấy trong mình khỏe ra
Bước vào động thấy nguy nga
Núi rừng riêng cõi thật là cảnh tiên
Một vùng đất Phật linh thiêng
Đường về âm phủ đường lên thiên đàng
Đây cây bạc kia cây vàng
Trái ngang có suối giai oan cho người
Bốn mùa hương ngát hoa tươi
Cầu mong Phật độ nghe lời Phật răn
Tránh sao được hết lỗi lầm
Du xuân ngắm cảnh thiên thần trần gian.

Xuân 2008

Đoàn Kim Vân