28 tháng 3, 2016

Thăm...THĂM HOÀNG THÀNH (HÀ NỘI)


Du xuân thăm thú cảnh Hoàng thành
Cung điện ghi vào cuốn sử xanh
Phong kiến đã qua thời thịnh trị
Giờ đây đất nước đã hồi sinh

Dấu xưa còn lại tới ngày nay
Nhắc nhủ đời sau nhớ ơn này
Tiên tổ dày công gìn giữ nước
Ngoại xâm ra sức diệt trừ ngay

Đôi chút bâng khuâng dạ cảm hoài
Đâu còn võng lọng với quan sai
Nguy nga cung điện thời vua chúa
Đổ nát vùi sâu đáy đất rồi

Cảnh cũ Hoàng thành đã đổi thay
Bảo tang rợp bóng những hàng cây
Khang trang thành phố xanh và đẹp
Người đến tham quan sớm,tối, ngày.

                        2- 2014

                  Đoàn Kim Vân